vvv              

Sertifikācijas cena

Kā sertificēt VRU? - Sertifikācijas cena

Virsbūvju remonta uzņēmumu (VRU) sertifikācijas cenu lapa.

 

VRU sertifikācijas maksa (bez PVN):

A Līmeņa uzņēmumam 

600,- EUR

Līmeņa uzņēmumam

500,- EUR

Līmeņa uzņēmumam*

400,- EUR

Kontroles audits**

50% no sertifikācijas audita maksas

 

* Tiem VRU, kuriem ir vairākas darbnīcas, ir jāsertificē visas darbnīcas minimums C līmenī. Maksa par šādas darbnīcas sertifikāciju ir C līmenim – 100.- EUR, B līmenim – 150.- EUR, A līmenim – 200.- EUR

** Kontroles audits var tikt veikts pēc rakstisku sūdzību saņemšanas no trešajām personām par sertificēto uzņēmumu