vvv              

Akcijas cenas sertifikācijas auditam

Vēlamies paziņot, ka pirmajiem 10 uzņēmumiem, kas pieteiksies sertifikācijai tiks piemērota 75% atlaide no sertifikācijas maksas, kas nozīmē, ka C līmeņa sertifikācija izmaksās tikai 100EUR!

Akcijas laiks un piedāvājumu skaits ir ierobežots - pasteidzieties!

 

A Līmeņa uzņēmumam 

600,- EUR - 75% = 150,- EUR

Līmeņa uzņēmumam

500,- EUR - 75% = 125,- EUR

Līmeņa uzņēmumam*

400,- EUR - 75% = 100,- EUR

 

 

Virsbūves remonta uzņēmumu sertifikācijas procesa „restarts” ievērojami samazinot finansiālo ieguldījumu sertifikācijas procesā un atvieglojot kritērijus mazajiem uzņēmumiem

2015. gada 27. janvārī uz ikgadējo sēdi sanāca Virsbūves remonta uzņēmumu (VRU) sertifikācijas uzraudzības padome, kas sastāv no tādu organizāciju kā Auto Asociācijas, Latvijas apdrošinātāju asociācijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas virsbūvju remontētāju asociācijas, Latvijas Automoto biedrības, Ceļu satiksmes drošības direkcijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centra un Latvijas auto nomu asociācijas pārstāvjiem. Tika lemts par izmaiņām, kas atvieglotu mazajiem VRU veikt sertifikācijas procesu, neradot uzņēmumam lielus finansiālus ieguldījumus un nesamērīgas prasības vienkāršu virsbūves remontdarbu veikšanai.

Šobrīd VRU sertifikācija ir brīvprātīgs process, kas šādā formā ļoti labi strādā tepat kaimiņos – Igaunijā, līdzīga prakse tiek izmantota arī lielākajā daļā Skandināvijas. Laikā kad AA un LAVRA radīja sertifikācijas projektu, tika plānots, ka arī Latvijā brīvprātības principa vadīti uzņēmumi veiks sertifikācijas procesu. Pagājuši četri gadi kopš sertifikācijas procesa sākšanas un sertificēti ir vien 6 uzņēmumi. Aptaujājot tirgus dalībniekus dzirdēti ir dažādi viedokļi – lieli sertificēšanās izdevumi, neizpildāmi kritēriji, bailes no tā, ko domās sadarbības partneri (apdrošināšanas akciju sabiedrības) un klienti. Rezultāts - nogaidoša nostāja, nevēlēšanās iesaistīties iekams citi to nav veikuši.

Ņemot vērā, ka Latvijā lielākā daļa VRU ir mazi uzņēmumi, kas veic vieglus un vidēji smagus virsbūves remonta darbus, tad, lai atvieglotu šo uzņēmumu iespējas sertificēt darbnīcas, tika veiktas izmaiņas tieši C kategorijas uzņēmumu sertificēšanas kritērijos. Šī brīža situācijā C kategorijas sertificēšanu var veikt praktiski jebkurš juridiski un fiziski sakārtots uzņēmums, kam ir nepieciešamais aprīkojums attiecīgo darbu veikšanai. Ir izņemti un laboti virkne birokrātisku punktu, kas mazajiem uzņēmumiem bija grūti un finansiāli dārgi izpildāmi. Piemēram, noliktavas uzskaites sistēma un remonta rezerves daļu glabāšanas nosacījumi.

Vēl ļoti būtiskas izmaiņas piedzīvoja sertificēšanas cenrāža izmaiņas – sertifikācijas maksa tika samazināta par aptuveni 40%, atcelta ikgadējā biedra nauda, atcelts ikgadējais uzraudzības audits un tā maksa, tika atcelts depozīta maksājums, kas kā avanss jāieskaita sertificētājam pirms sertifikācijas procesa, savukārt kontroles auditus varēs veikt tikai pēc pamatotu sūdzību saņemšanas.

Papildus tika lemts motivēt uzņēmumus sertificēt darbnīcas radot vēl labāku sertifikācijas maksu un pirmos 10 uzņēmumus sertificēt ar 75% atlaidi, kas nozīmē, ka pirmie 10 uzņēmumi C kategorijas sertifikātu var iegūt par nieka 100,- EUR, nākamos 10 uzņēmumus piedāvāsim sertificēt ar 50% atlaidi un vēl 10 sekojošie uzņēmumi saņemts 25% atlaidi sertificēšanas maksai, kas ir 100-150 EUR atlaide, atkarībā no izvēlētā sertificēšanas līmeņa.

Darbību sertifikācijas uzraudzības padomē ir beiguši un no tās izslēgti Latvijas apdrošināšanas brokeru asociācija un Latvijas Līzinga devēju asociācija, savukārt padomes darbam ir pievienojies Latvijas transportlīdzekļu apdrošināšanas birojs.

VRU sertifikācijas mērķi ir nemainīgi – patērētājam iespēja orientēties plašajā tirgus piedāvājumā un izvēlēties pārbaudītu pakalpojumu sniedzēju, godīga konkurence, nodokļu nomaksas veicināšana nozarē un pats galvenais ir kvalitatīva LR un ES normatīvajiem aktiem atbilstoša pakalpojuma pieejamība.

 

2014. gadā auto virsbūvju remontētāji no apdrošinātājiem visaugstāk vērtē IF, BTA un Gjensidige

Auto Asociācija ir veikusi kārtējo apdrošināšanas sabiedrību darbības novērtēšanu, anonīmi aptaujājot autorizēto un neatkarīgo virsbūvju remonta uzņēmumu (VRU) īpašniekus un vadošos darbiniekus, kuru darbs ikdienā ir tieši saistīts ar apdrošināšanas sabiedrībām un kuri nodrošina apdrošināšanas sabiedrību klientu transportlīdzekļu remontu.

Aptaujā tika vērtētas 12 Latvijas apdrošināšanas sabiedrības, kas darbojas OCTA sistēmā. Kā TOP 3 labākās apdrošināšanas sabiedrības šogad no VRU puses tika atzītas IF P&C InsuranceBTA Insurance Company SE (BTA) un Gjensidige Baltic.

Aizvadītā gadā VRU visaugstāk novērtēja IF P&C InsuranceGjensidige Baltic un Swedbank Insurance. Šogad novērtējums ir mainījies. Ievērojamu sadarbības partneru atzinību ir izpelnījusies apdrošināšanas sabiedrība BTA Insurance Company SE, kas šogad ir ierindojusies otrajā vietā. Vērtējot tādas sadarbības kvalitātes kā savlaicīga veikto remonta darbu apmaksa un remontdarbu aprēķinu apstiprināšana pilnā apjomā, respondenti vislielāko atzinību izteikuši tieši BTA.

Jānis Lucaus, apdrošināšanas sabiedrības BTA Insurance Company SE valdes priekšsēdētājs: „Apdrošināšanas tirgū, dominējot sīvai konkurencei, klientu izvēli arvien vairāk nosaka piedāvāto pakalpojumu kvalitāte, serviss, apkalpošana, papildus bonusi. Pēdējo gadu laikā esam ļoti daudz darījuši, lai pilnveidotu sadarbību ar autoservisiem. Veiksmīga apdrošinātāju un autoservisu sadarbība nozīmē būtiskus ieguvumus klientam. Saskaņā ar BTA statistiku, būtiski pieaudzis to klientu skaits, kuri, piesakot apdrošināšanas gadījumu, izvēlējās saņemt remontdarbu pakalpojumus mūsu ieteiktā autoservisā, proti, ja 2012. gadā remontdarbu pakalpojumu saņemšanu autoservisā izvēlējās puse no mūsu klientiem, tad 2013. gadā – jau gandrīz 80% klientu. Klienti arvien vairāk novērtē un izmanto piedāvātās iespējas ātrākai atlīdzības saņemšanai, izmantojot mūsu pērn ieviesto pakalpojumu – atlīdzību pieteikšanu autoservisos, kā arī ļoti atzinīgi novērtē iespēju trīspusējās telefona sarunas laikā ar apdrošinātāju un autoservisu vienoties par vēlamo laiku remontdarbu veikšanai. Šis pakalpojums ir devis iespēju virknei klientu nomainīt plīsušu  automašīnas stiklu tajā pašā dienā, kad pieteikts apdrošināšanas gadījums. Esam gandarīti, ka mūsu servisa pakalpojumus novērtē gan mūsu klienti, gan sadarbības partneri, un mēs noteikti neapstāsimies pie sasniegtā, bet arvien turpināsim pilnveidot sadarbību ar autoservisiem, kā arī pilnveidot klientiem piedāvātos pakalpojumus.”

„Gada laikā Latvijas apdrošināšanas tirgū klāt ir nākuši divi jauni tirgus dalībnieki - PZU Lietuva, UAB DK Latvijas filiāle un Compensa  TU S.A. Vienna Insurance Group Latvijas filiāle, kas konkurenci Latvijas piesātinātajā apdrošināšanas tirgū ir padarījuši vēl lielāku. Ņemot vērā, ka šiem apdrošinātājiem vēl nav uzkrāts pietiekami liels klientu portfelis, saprotams, ka sadarbības partneri vēl nevar sniegt pietiekamu vērtējumu. 

Jāpiebilst, ka šogad aptaujā piedalījās mazāks respondentu skaits kā aizvadītā gadā. Šim faktam, droši vien nav viena noteikta skaidrojuma, tas ir vairāku apstākļu kopums – iespējams, servisi nav droši vai to atbildes nekaitēs sadarbībai ar apdrošināšanas sabiedrību, kā arī aizvadītā gadā ir mazinājusies aktivitāte mūsu VRU sertifikācijas projektam. Runājot par servisu sertifikāciju, vēlamies uzsvērt, ka tā joprojām ir viena no mūsu darbības prioritātēm un tāda būs arī turpmāk”, aptaujas rezultātus skaidro Auto Asociācijas viceprezidents Ingus Rūtiņš.

Aptauja veikta no 25.jūnija līdz 1.jūlijam un tajā piedalījās 26 jeb aptuveni 8% no kopējā apdrošināšanas sabiedrību aktīvāko sadarbības partneru – virsbūvju remonta uzņēmumu, skaita Latvijā.

 

AS „WESS” veiksmīgi sertificē virsbūvju remonta darbnīcas K. Ulmaņa gatvē un Berģos!

2012. gada 25. un 30. oktobrī AS „WESS” virsbūvju remonta darbnīcas Rīgā K. Ulmaņa gatvē un Berģos (Rīgas-Siguldas šoseja) saņēma „A” līmeņa kvalitātes atbilstības sertifikātu.

Auditā piedalījās SIA „Autopalete” tirdzniecības vadītājs Edmunds Antenišķis (vecākais auditors) un virsbūvju remonta uzņēmuma SIA „Auto Stils” valdes loceklis Ainārs Igaveņš (auditors). Sertificējot virsbūvju remonta darbnīcas „A” kvalitātes atbilstības līmenim, kas ir augstākais virsbūvja remonta uzņēmumu (VRU) klientu apkalpošanas, tehnoloģiskais un kvalifikācijas kapacitātes līmenis, audita laikā neatbilstības VRU sertifikācijas kvalitātes kritērijiem netika konstatētas. Saskaņā ar auditoru ziņojumu 2012. gada 31. oktobrī LPAA valdes priekšsēdētājs Viktors Kulbergs pieņēma lēmumu par „A” līmeņa atbilstības sertifikāta piešķiršanu AS „WESS” automobiļu marku TOYOTA, LEXUS, BMW, un HONDA virsbūvju remontu veikšanai garantijas periodā saskaņā ar noslēgtajiem sadarbības līgumiem ar attiecīgo automobiļu ražotājiem. „A” kvalitātes atbilstības līmeņa sertifikāts paredz arī citu marku automobiļu virsbūvju remontu veikšanai pēcgarantijas periodā, atbilstoši attiecīgā auto ražotāja un/vai neatkarīga piegādātāja veiktajām apmācībām un noteiktajām remontu tehnoloģijām.

AS „WESS” virsbūvju un krāsošanas iecirkņa vadītājs Aigars Dmitrijevs: „Sertifikācijai gatavojāmies ļoti nopietni. Esam apmierināti, ka faktiski visi kvalitātes atbilstības kritēriji, abos AS „WESS” virsbūvju iecirkņos jau darbojās iepriekš, atlika vien precizēt dažas nianses. Pirms sertifikācijas izmantojām iespēju konsultēties ar LPAA pārstāvjiem, lai izvairītos no pārpratumiem kritēriju interpretācijā.

Kā viens no vadošajiem Latvijas auto tirgotājiem, esam gandarīti, ka LPAA ir uzņēmusies iniciatīvu - uzsākt un virzīt VRU sertifikāciju, lai būtiski uzlabotu klientu apkalpošanas un vispārējo virsbūvju remontu nozares kvalitāti. Ceram, ka VRU kvalitātes atbilstības sertifikātu vēlēsies iegūt aizvien vairāk auto remontuzņēmumu, īpaši tie, kas  savu darbību ir koncentrējuši uz  klientu apkalpošanas līmeņa paaugstināšanu. Viennozīmīgi VRU sertifikācija izskaudīs tos auto remontuzņēmumus, kas negodīgi konkurē un neievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības.”

 

Auto nozari Latvijā turpmāk apvienos AUTO ASOCIĀCIJA

2013.gads ir ieviesis būtiskas pārmaiņas vienā no lielākajām auto nozares organizācijām – „Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācija” turpmāk būs pazīstama kā „Auto Asociācija”.

„Nosaukuma maiņa sev līdzi nes arī citas nozīmīgas pārmaiņas: esam gatavi apvienot arī neatkarīgo auto tirgu – neatkarīgos servisus, automobiļu rezerves daļu un komponentu ražotājus un tirgotājus, lai turpmāk uzlabotu Latvijas uzņēmējdarbības, auto tirdzniecības un remonta tirgus apstākļus gan pašiem komersantiem, gan patērētājiem. Šīs pārmaiņas ir loģisks turpinājums asociācijas iniciētajām un jau 2012.gadā uzsāktajām Latvijas auto nozarei būtiskām pārmaiņām - virsbūvju remontu uzņēmumu sertifikācijai un sadarbībai ar valsts institūcijām godīgas konkurences un patērētāju tiesību ievērošanas apstākļu uzlabošanai.

Mūsu mērķi ir palikuši nemainīgi un atbilstoši iepriekš paustajiem – Auto Asociācijā apvienosim auto nozares uzņēmējus, kuriem ir vienāds nozares nākotnes redzējums un tiesiskas valsts principiem atbilstoša izpratne par godīgu konkurenci, lai sadarbībā ar LDDK un citām uzņēmēju organizācijām vēl efektīgāks būtu dialogs ar valsti”, uzver Auto Asociācijas prezidents Andris Kulbergs.

2013.gada 7.janvārī Latvijas Pilnvaroto Autotirgotāju Asociācija ir mainījusi nosaukumu uz Auto Asociācija. Šobrīd Auto Asociācija apvieno 40 pilnvarotus auto tirgotājus un auto ražotāju autorizētos servisus, kuri pārstāv 45 mehānisko transportlīdzekļu ražotāju zīmolus. Auto Asociāciju vada Andris Kulbergs, Ingus Rūtiņš, Valdis Spredzis, Aivars Apkalns un Jānis Āboltiņš. Asociācijas valdes priekšsēdētājs ir Viktors Kulbergs, pēc kura iniciatīvas 1994.gadā tika dibināta Latvijas Pilnvaroto Autotirgotāju Asociācija.

 

Sertificēts pirmais neatkarīgais virsbūvju remonta uzņēmums – SIA LĀDE!

Pieaugot interesei par virsbūvju remonta uzņēmumu (VRU) sertifikāciju un uzņemot apgriezienus, ir sertificēts pirmais  neatkarīgais VRU, kurš nav ne LPAA, ne LAVRA biedrs.

2012. gada 29. augustā notika SIA „LĀDE” virsbūvju remonta darbnīcas Airītes ielā 8, Liepājā sertifikācija. VRU auditā piedalījās neatkarīgie auditori Edmunds Antenišķis („Autopalete”) - vecākais auditors un Māris Ķesteris („Veģu Auto”) - auditors. Kā novērotāji piedalījās arī LPAA projektu vadītājs Jānis Kalējs un LPAA viceprezidents Ingus Rūtiņš. Sertificējot VRU, neatbilstības kvalitātes kritērijiem netika konstatētas. Saskaņā ar auditoru ziņojumu 2012. gada 5. septembrī LPAA valdes priekšsēdētājs Viktors Kulbergs pieņēma lēmumu par sertifikāta piešķiršanu SIA „LĀDE”, apliecinot, ka uzņēmums spēj profesionāli un kvalitatīvi veikt automobiļu virsbūvju remontu neatkarīgi no markas un modeļa, automobiļu mezgliem un detaļām, kas ir izgatavotas no tērauda un plastiskiem materiāliem, kā arī to, ka uzņēmumā, ar pieejamajiem resursiem, nevar veikt alumīnija un kompozīto materiālu detaļu un mezglu remontu, kā arī leģēto tēraudu kontaktmetināšanu. Piešķirtais sertifikāts apliecina, ka SIA „LĀDE” rīcībā ir savas kompetences līmenim nepieciešamās iekārtas un tehnoloģijas, atbilstoši apmācīts personāls, kā arī uzņēmumā tiek izmantoti ES un Latvijas normatīvo aktu prasībām atbilstoši materiāli un tehnoloģijas.

Saskaņā sertifikācijas nolikumu VRU, veicot automobiļu virsbūvju remontus,  ievēro minēto:

1.    Automobiļa garantijas laikā remontus veic atbilstoši attiecīgā ražotāja veiktajām apmācībām un noteiktajām remontu tehnoloģijām, izmantojot ražotāja noteiktos specinstrumentus un iekārtas;

2.    Automobiļa pēcgarantijas laikā remontus veic atbilstoši attiecīgā ražotāja, un/vai neatkarīga piegādātāja veiktajām apmācībām un noteiktajām remontu tehnoloģijām.

SIA „LĀDE” valdes priekšsēdētājs Edgars Dreija: „Padziļināti iepazīstoties ar sertifikācijas kritērijiem no uzņēmēja viedokļa ar 15 gadu stāžu servisu darbībā, pamanu daudzas lietas, kas darbosies pavisam efektīvi tikai tad, ja tiks pieņemti lēmumi valstiskā līmenī un VRU sertifikācija iegūs valsts atbalstu. Ir ļoti labi, ka  auto remonta nozarei tik nozīmīgā kvalitātes procesu kontrolē ir iesaistītas valsts uzraudzības iestādes: VID, CSDD, PTAC u.c.. Tomēr nozīmīga loma ir arī apdrošināšanas kompāniju ietekmei:

a) normstundas cena ir kritusies apmēram par -50%, rezultātā uzņēmuma attīstība jāatliek uz „labākiem laikiem”;

b) pēdējos divos gados sākusies jauna AAS prakse – gatavot tāmes pēc fotogrāfijām un par zemāko cenu, tāme un treilera pakalpojumi netiek apmaksāti un papildtāme nedrīkst pārsniegt 10%. Šādas sistēmas praktizēšana rada nopietnus riskus satiksmes drošibai, jo apskatot cietušo automašīnu dzīvē, bieži gadās tā saucamie „slēptie defekti”, kas var krietni sadārdzināt sākotnējās tāmes izmaksas, prasot daudz lielākus ieguldījumus;;

c) apdrošināšanas kompānijām VRU ieguldījumi sertifikācijas kritēriju izpildē, kas netieši var atspoguļoties normstundu cenu kāpumā, nozīmē peļņas zaudējumus;

d) izmaksas skaidrā naudā ir vistiešākā ēnu ekonomikas stimulēšana, jo veiktās izmaksas netiek izmantotas tām paredzētajiem mēŗkiem – kvalitatīvam un drošam automobiļu remontam.

Par nodokļu nomaksu:

Uzņēmums, kurš maksā nodokļus, nevar samaksāt krāsotājam 3-4Ls/produktīvo stundu, tāmēšanu, algu servisa vadītājam un grāmatvedei, elektrību, krāsošanas kameras apkuri, un amortizāciju, iekļaujoties 12Ls/h, ko šobrīd pieprasa AAS. Par normstundas cenu vienoties ir aizliegts, bet, lai tiktu stimulēta godīga nodokļu konkurence un patērētāju ieguvums, tomēr loģiskiem pieturas punktiem ir jābūt, līdzīgi kā vidējā alga nozarē, tajā pašā laikā ņemot vērā, ka vidējā alga Rīgā, Liepājā vai Preiļos atšķiras.

Par CSDD: Sen ir aktuāls jautājums – vai pastāv to automašīnu uzskaite, kas iekļuvušas CSNg un/vai kādas pēc CSNg šīs automašīnas atgriežas satiksmē? Vai CSDD veic atzīmi par šo automašīnas avarēšanu un vai tiek veikta tās padziļināta tehniskā apskate? Ja tā ir remontēta autorizētā servisā, tad izdruka par virsbūves ģeometriju apliecina cietušās automašīnas atbilstību tās sākotnējam tehniskajam stāvoklim, bet, ja nē – kas kalpo par pietiekamu pamatojumu faktam, ka automašīna ir remontēta atbilstoši tās ražotāja noteiktajiem tehniskajiem standartiem, lai tā atbilstu arī visām drošības prasībām?

Par vides aizsardzību: Kopš 2004. gada 21. aprīļa, kad Eiropas Komisijas pieņēma regulu par ūdens bāzes krāsu lietošanu un šķīdinātāja bāzes krāsu aizliegumu, ir pagājuši 8 gadi, bet, piemēram, Liepājā, cik man zināms, to ievēro tikai Peugeot – Citroen centrs. Tas, ka šīs krāsas un tehnoloģija it kā ir dārgāka, lai gan videi draudzīgāka, nevienu neinteresē. Visu nosaka cena.

Secinājums par VRU sertifikāciju: Svarīgi, lai sertifikācijas uzraudzības padome savstarpēji vienotos par kopējiem mērķiem – pieprasīt no sertificētiem VRU kvalitatīvu pakalpojumu, pilnīgu nodokļu nomaksu un atbildību par automobiļa drošību ceļu satiksmē. Pretējā gadījumā  LPAA un LAVRA labie nodomi paliks tikai uz papīra. Ir svarīgi, lai minētie VRU sertifikācijas kopīgie mērķi tiktu virzīti risināšanai valdībā.”